Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Friluftsliv for alle

Friluftsliv for alle

På Sagatun er vi opptatt av hvordan man kan styrke kropp og sinn ved å være aktiv i naturen sammen med andre. Vi har derfor søkt og fått midler til et prosjekt som vi har kalt "Friluftsliv for alle". Med prosjektet ønsker vi at deltagerne skal få styrket mestringsevne, lære forskjellige metoder for å ferdes i naturen til alle årstider, få forståelsen av viktigheten med godt samhold og hvordan en gruppe tar seg frem på en god og effektiv måte. Videre skal de få følelsen av å oppleve og mestre noe de tidligere ikke trodde var oppnåelig på egenhånd.

Turer og aktiviteter er lagt opp slik at alle skal ha mulighet til å delta ut fra egne forutsetninger og interesser. Prosjektet er spesielt rettet mot mennesker som strever med psykiske vansker eller har utfordringer i forhold til rus, samt mennesker som ellers er lite fysisk aktive.

 

Innlandet fylkeskommune liggende pos RGB

 

For enkelte deltakere vil det være behov for å låne utstyr til noen av våre turer. Vi har kjøpt inn en del utstyr for prosjektmidler fra Hedmark Fylkeskommune og vi har fått gaver og gode priser fra Sport 1 Superstore på Olrud som begge er gode samarbeidspartnere.

I tillegg vil vi fremheve et tett og godt samarbeid med Kulturnettverket Hedmark.                         

Faste hendelser:

  • Turer i nærområdene hver fredag (tidspunkt vil variere, ta kontakt eller følg med på hjemmesiden)
  • Fire overnattingsturer, en for hver årstid (se hjemmesiden for planlagte turer)
  • Trening på Espern hver onsdag. Avreise fra Sagatun kl. 12.45
  • Freezebee golf

 

For mer informasjon: ta kontakt med Carl G. Sørum på 415 76 388

epost: carl@sagatun.no

 

TILBAKE Del