Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
2 Hele gruppa pa tunet

Betydningen av fysisk aktivitet og friluftsliv

Det å komme seg ut å få noen gode opplevelser er en kraftsalve rett inn i kroppen! 

 Jeg bygger mestring som jeg bruker i livet ellers.

- Jeg tar igjen en tapt barndom og jeg viser meg selv og andre at jeg klarer ting, selv om jeg har vært dårlig.

- Jeg er avhengig av 1 – 2 tøffe treningsøkter i uka for å takle/mestre angsten.

Disse sitatene er noen av de kloke utsagnene som kom fram på turdag og recoveryverksted på Braset onsdag den 22.05.19. Arrangementet var et samarbeidsprosjekt med Enhet for kultur og helsefremmende arbeid i Sykehuset Innlandet, divisjon Psykisk helsevern (Kulturenheten). På recoveryverksted gjennomfører vi aktiviteter i fellesskap etter hva som er tema, vi får faglig og erfaringsbasert kunnskapspåfyll og vi reflekterer over betydningen aktiviteten kan ha for bedring og livsmestring.  Denne dagen var tema «Fysisk aktivitet og friluftsliv». Først gikk vi tur av ulik lengde i det flotte området rundt Braset. Deretter samlet vi oss på tunet for å gjennomføre verkstedsmodellen.

Carl og Line innledet med faglige bidrag til betydningen av fysisk aktivitet og friluftsliv. Dette er forskningsbasert og anerkjent kunnskap som burde benyttes i mye større grad. Noen momenter:

-        Vi er lagd for å være i bevegelse.

-        Fysisk aktivitet forebygger diabetes og hjerte-kar sykdommer.

-        Det reduserer stress og vi takler utfordringer bedre.

-        Det reduserer kroppslige plager og er anerkjent behandling mot angst og depresjon.

-        Det er ikke så mye som skal til og litt er bedre enn ingenting. 30 minutters fysisk aktivitet daglig er anbefalt fra helsemyndighetene, i tillegg til hverdagsaktivitet.

Vi er også skapt for å være i ro i perioder. Derfor kan vi lett bli litt «late» og dørstokkmila kan føles lang. Her er noen gode råd:

-        Finn din interesse og gjør noe du liker.

-        Gjør noe sosialt.

-        Tenk at du selv er en aktiv bidragsyter til egen helse og livskvalitet og at du selv gjør noe som bedrer egen helse og livskvalitet.

De faglige anbefalingene ble understreket av livserfaringene. Geir og Dan fortalte om golftilbudet og om hvordan det har en terapeutisk effekt. Tilbudet er et samarbeid mellom Kulturnettverket og Atlungstad. Atlungstadf golfklubb organiserer tilbudet og finansierer det gjennom et samarbeid med Kulturenheten og diverse prosjektmidler. Frivillige fra golfklubben er med som ressurspersoner og ansatte og brukere i Kulturenheten, Sagatun og andre samarbeidspartnere er støttepersoner og «motivatorer» for de som trenger det. Tirsdag er det gratis å spille golf og man kan også ta kurset «Veien til golf». Når man har fullført kurset, kan man spille på bane, ellers er det på treningsrangen.

-        Det er et sosialt og godt fellesskap der man opplever tilhørighet og bygger nettverk.

-        Det er også masse humor i gruppa, man er mye ute og man lærer å sette egne mål.

Geir formulerte det slik: Følelsen av mestring når ballen treffer hullet er helt enorm. Man «tømmer hodet» og blir rolig.

Andre momenter som kom fram som viktig med tilbudene er:

Det å reise på tur sammen med andre er sosialt og morsomt. Det gir gode opplevelser og ikke minst følelse av mestring for den som ikke er vant til å dra på ferie eller ikke tør å ligge borte. Turer og aktiviteter er lagt opp ut fra den enkeltes forutsetninger, alle jobber i fellesskap og alle er med og bidrar.

Stine, Remi, Vlasta og Thea bidrog ellers med sine erfaringer. Disse kan du se og høre på filmen som blir lagt ut på denne nettsiden når den er ferdig. 

Dagen ble avsluttet med grilling av variert og nydelig mat for god folkehelse og underholdning av Tor Karset. 

 

 

TILBAKE Del