Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Aktivitetsbilde3

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Logo Hedmark Fylkeskommune2Kulturnettverket logo

På Sagatun er vi opptatt av hvordan man kan styrke kropp og sinn ved å være aktiv i naturen sammen med andre, eller annen fysisk aktivitet. Vi har derfor søkt og fått midler til et prosjekt som vi har kalt "Friluftsliv for alle".

Med prosjektet ønsker vi at deltagerne skal få styrket mestringsevne, lære forskjellige metoder for å ferdes i naturen til alle årstider, få forståelsen av viktigheten med godt samhold og hvordan en gruppe tar seg frem på en god og effektiv måte. Videre skal de få følelsen av å oppleve og mestre noe de tidligere ikke trodde var oppnåelig på egenhånd.

Turer og aktiviteter er lagt opp slik at alle skal ha mulighet til å delta ut fra egne forutsetninger og interesser. Prosjektet er spesielt rettet mot mennesker som strever med psykiske vansker eller har utfordringer i forhold til rus, samt mennesker som ellers er lite fysisk aktive.

For enkelte deltakere vil det være behov for å låne utstyr til noen av våre turer. Vi har kjøpt inn en del utstyr for prosjektmidler fra Hedmark Fylkeskommune og vi har fått gaver og gode priser fra Sport 1 Superstore på Olrud som begge er gode samarbeidspartnere.                        

Faste hendelser:

  • Turer i nærområdene hver fredag (tidspunkt vil variere, ta kontakt eller følg med på hjemmesiden).
  • Minimum fire overnattingsturer, en for hver årstid (se hjemmesiden for planlagte turer).
  • Trening på Espern hver onsdag. Diverse aktiviteter, se link under. Avreise fra Sagatun kl. 12.45.
  • Golf, på Atlungstad sommer og Espern med simulator vinterstid.
  • Frisbee golf


Prosjektet er gjort mulig gjennom midler fra Hedmark Fylkeskommune 

I tillegg vil vi fremheve et tett og godt samarbeid med Kulturnettverket Hedmark 

(Trykk på navn for mer informasjon)

Espern

 

Aktivitetskalender 2017 

Dato:

Sted:

Aktivitet:

For hvem:

Ansvarlig:

29. juni 

Ankerskogen

Freezbeegolf

Alle

Geir

30. juni 

Rokosjøen

Padledag

 

 

 

06. juli 

Ankerskogen

Freezbeegolf

Alle

Geir

07. juli 

Løten

Tur i nærområdene til koia/Rokoberget
(ikke helt bestemt enda)

Alle

Carl

13. juli 

Ankerskogen

Freezbeegolf

Alle

Geir

14. juli 

 

Friluftsliv

 

 

27. juli 

Ankerskogen

Freezebeegolf

Alle

Geir

 

Sted ikke bestemt enda

Bærplukking, multe og blåbær

 

 

4. august 

 

Friluft

 

 

9. august 

Espern

 

 

 

11. august 

 

Friluft

 

 

16. august 

Espern

 

 

 

 

 

 

 

 

15.-17. august 

Atnadalen

Padletur i Atnaelva og Atnasjøen

 

SBS

Carl/Kim

23. august

Espern

 

 

 

25. august 

Knuken i Stange

Topptur i regi Kulturnettverket

Alle

Kulturnettverket

30. august 

Espern

Rokosjøen Løten

 

Grillkveld i regi Kulturnettverket

 

Alle

 

Kulturnettverket

31. august 

Ankerskogen

Freezebeegolf

Alle

Geir

1. september

 

Friluft

 

 

6. september

Espern

 

 

 

7. september

Ankerskogen

Freezbeegolf

 

Geir

8. september

 

Friluft

 

 

13. september

Espern

 

 

 

14.-15. september

Pellestova

Friluftslivsaktiviteter og topptur

Kulturnettverket

 

20. september

Espern

 

 

 

21. september

Ankerskogen

Freezbeegolf

 

Geir

22. september

 

Friluft

 

 

27. september

Espern

 

 

 

28. september

Ankerskogen

Freezbeegolf

 

Geir

29. september

 

Friluftsliv

 

 

 

For mer informasjon: ta kontakt med Carl G. Sørum på 415 76 388 E-post: carl@sagatun.no

Se mer på: Kulturnettverket-Espern Aktivitetssenter

(Trykk på navn for mer informasjon)

Vi håper å se deg, velkommen skal du være!

 

 

 

TILBAKE DEL