Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
collage

I kampen om å få et verdifullt liv så er musikk et veldig viktig redskap

«Det er musikken som gjør at jeg tør mer og mer, og får styrke til å mestre mer på andre livsområder – tilbudet er en grunnmur som gjør at jeg kan komme videre. Styrkingen gjennom musikken gir meg overskudd og næring til å gjøre andre ting»

Dette er uttalelser fra deltagere av tilbudet i musikkterapi ved Sykehuset Innlandet Blaarud og på Sagatun Brukerstyrt Senter. Alle beskriver at det er viktig å ha noe å gå til som gir mening og en følelse av mestring, der betydningen av å bli inkludert i et fellesskap fremheves. Deltakerne føler i mindre grad på ensomhet og at tilbudet forebygger isolasjon. Den følelsen en får ved å mestre gir positiv livskraft og økt motivasjon til å gjøre ting på andre livsområder.

Dette oppsummerer musikkterapeut ved Blaarud (Sykehuset Innlandet) Adrian Wangberg Seberg, der han har skrevet en rapport rundt samarbeidet «Musikkterapiprosjektet» som beskriver et samarbeid mellom Blaarud (Sykehuset Innlandet) og Sagatun Brukerstyrt Senter.

Blaarud (Sykehuset Innlandet) og Sagatun Brukerstyrt Senter har hatt et samarbeid rundt et musikkterapiprosjekt, som har vart fra 2018 frem til i fjor sommer 2020, driftet av midler fra Helsedirektoratet via Statsforvalteren i Innlandet. Dette har blant annet ført til en fast ansettelse av en musikkterapeut ved Sanderud Sykehus (Sykehuset Innlandet) fra høsten 2020. Prosjektet er også videreført i ny drakt fra oktober 2020, med håp om å etablere en musikkterapeut ved Sagatun Brukerstyrt Senter på fast basis.

Musikkterapeuten forholder seg til recovery-begrepet slik det beskrives og bearbeides ved Sagatun Brukerstyrt Senter[1], med særlig vekt på håp, tilhørighet, identitet, mening og empowerment. En recovery-orientert tilnærming gjenspeiles i terapeutens væremåte, terapeutens tilnærming til deltakerne, utformingen og evalueringen av aktivitetstilbudet og i prosjektets omgang mellom ulike samfunnsnivåer: 1) spesialisthelsetjenese, 2) brukerstyrt senter, 3) lokalsamfunn).

Mål for prosjektet

Et viktig mål for prosjektet har vært å tilby tilrettelagte musikkaktiviteter for voksne mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, og styrke musikktilbudene som har vært etablert ved både Sagatun og Blaarud tidligere. En viktig del av prosjektet har også vært å knytte sterkere bånd mellom spesialisthelsetjenesten (Blaarud) og en ideell aktør ute i lokalsamfunnet (Sagatun Brukerstyrt Senter).

Mestring, glede, mening og tilhørighet er viktige stikkord i både formelle og uformelle møter ved Blaarud og Sagatun, der erfaringen er at det oppleves trygt å dele livets utfordringer tilknyttet musikk, der deltagerne uttaler at det ufarliggjør det, samt at en får energi til å få mer utbytte av andre sider ved livet.. Det er entydig positivt det musikkterapeuten erfarer med prosjektet.

Vil du lese hele rapporten fra Adrian Wangberg Seberg og fra KoRus Øst, kan du klikke på linken under:

Rapport musikkterapi av Adrian Wangberg Seberg og KoRus Øst

 [1] Se «Skipper og Los på samme skute» – rapport fra verksted for recovery-kunnskap». Haukland, Langseth & Hummelvol, 2017. URL: <http://www.sagatun.no/assets/pdf-filer/Recoveryrapport-norsk-versjon-4.-opplag.pdf>

TILBAKE Del