Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Bildet

Med hjertet i halsen

10/10/2021 Kl. 19.00

Velkommen til konsert i Vang kirke søndag 10. oktober kl 19.00

Solheimkoret og Sagatun Brukerstyrt Senter ønsket et samarbeid, og etablerte dette i april 2019. Gjennom sang og musikk vil prosjektet gi deltakere fra Sagatun mulighet for mestring og anerkjennelse.
Publikum vil se hvordan sang og musikk kan bidra positivt i psykisk helse og i samspill med andre.
Deltakere fra koret vil kunne lære mye om hvordan en kan bidra til bedring i andre folks liv, og berike egen og publikums hverdag – til alles beste.
Prosjektet har som intensjon å:
Legge til rette for personlig vekst gjennom mestring, musikalsk utvikling, læring og kreativ utfoldelse.
Legge til rette for tilhørighet og gode opplevelser sammen med andre, gjennom et trygt miljø, nye relasjoner og gjennom å skape en forestilling i fellesskap.
Anerkjenne og inkludere mennesker med ulike utfordringer tilknyttet psykisk helse gjennom å bygge broer mellom tilrettelagte tiltak og det frivillige kulturliv.
Bygge ned fordommer og stigma, gjennom å vise frem ressursene hos mennesker som ofte møter motstand i samfunnet.
Visjon: «Bruke sang og musikk som arena for deltakelse, mestring og anerkjennelse»
Følg med på denne siden, og Facebook, for oppdatering og flere detaljer om programmet.
Hjertelig velkommen!
TILBAKE Del