Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Hurra for musikkterapeuten

Musikkterapi på Sagatun og Blaarud

Musikkterapi er et nytt recoverybasert tilbud på Sagatun og på Blaarud. Du kan lese mer om prosjektet her. 

«Prosjekt musikkterapi» er et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for kultur- og helsefremmende arbeid ved Sykehuset Innlandet HF (Kulturenheten), Sanderud og Sagatun Brukerstyrt Senter (Sagatun).  Midler til prosjektet er bevilget fra Helsedirektoratet via Fylkesmannen i Hedmark. Vi takker for pengene vi har mottatt og ser fram til et spennende arbeid i samarbeid mellom Sagatun og Blaarud. 

Tiltaket skal bidra til helhet og sammenheng i tjenestetilbudet med særlig vekt på gode overganger fra behandling til et meningsfullt liv i lokalsamfunnet. Tiltaket inngår i en tiltakskjede med recoverybaserte aktiviteter, som også er et tilbud om medikamentfri behandling. Med dette prosjektet vil vi: 

 • Styrke brukerne og gi et bredere tilbud.  
 • Videreutvikle et godt etablert tilbud med musikkverksted på Sagatun.  
 • Bruke musikk som et målrettet virkemiddel for å oppnå mestring i hverdagen, god livskvalitet, håp, identitet, tilhørighet og mening med tilværelsen.  
 • Styrke deltakerne og motivere til utdanning og arbeid.  
 • Bidra til å motvirke stigmatisering ved å vise til mestring i praksis gjennom å holde konserter, framføre egne tekster, jobbe utadrettet i lokalsamfunnet og vise prosjektets betydning.  

Musikkterapeuten ble ansatt i sommer, og begynte i jobben den 13.august i år. Han heter Adrian Wangberg Drøsdal og kan kontaktes på mail: Adrian@sagatun.no. Det er stor entusiasme for prosjektet på Sagatun. Sagatun har et godt etablert musikkverksted, som nå vil bli utvidet med mange nye sjangere. Det ble avholdt et idemøte den 03.september, med stor oppslutning. Adrian innledet med å fortelle litt om seg selv og sin bakgrunn, og hva som gjorde at han ønsket å jobbe her og på Blaarud. Han fortalte at han traff Kim og ei gruppe fra Sagatun på et møte om musikkterapi i Oslo i desember 2017, han ble invitert til Sagatun og traff noen av brukerne og tenkte at dette måtte være selve drømmejobben! Han fortalte også litt om sin motivasjon for å søke akkurat denne jobben: 

 • Jeg liker å jobbe sammen med folk og videreutvikle meg i felleskap med andre, samtidig som jeg får bruke meg selv som person og kompetansen jeg har opparbeidet meg.
 • Musikk terapi har mye til felles med Recovery og jeg synes det er både interessant og meningsfullt å få være med på.
 • På Sagatun jobber ansatte og brukere sammen, man er like verdige og lærer av hverandre.
 • Jeg føler meg hjemme både på Blaarud og på Sagatun, både med verdigrunnlaget og med folkene som er her. 

Det er mange ønsker og ideer til hvordan vi skal bruke det nye tilbudet, og det er nok ikke alle ønsker som kan innfris med en gang. Her er noe av det det ble uttrykt interesse for: 

 • Kor; kanskje ikke så stor interesse for tradisjonelt kor, men flere ønsket å være med på ulike  sanggrupper.
 • Lære mer om musikk og musikkteori er det stor interesse for. Forslag om å sette opp korte seminarer utover høsten der man melde seg på det man er interessert i.
 • Skrive musikk, låtskriving, sette musikk til tekst etc. Veldig stor interesse for dette.
 • Lyttegrupper er aktuelt.
 • Musikk-kafé; starte i det små på Sagatun og utvide det til en kafe i byen etter hvert.
 • Beat for beat, Quis, etc.

Adrian er på Sagatun mandag og torsdag og på Blaarud tirsdag og onsdag. Fredag er felles dag og kontordag. Hovedmålet med prosjektet er at vi skal ha det moro med musikk og å lære mer om musikk!  

Sagarockers skal fortsette som rockeband. Dette er også en del av musikkprosjektet på Sagatun. Mer informasjon kommer etter hvert, så følg med på nettsiden vår og på Facebook! 

 

 

 

BILDEGALLERI

TILBAKE Del