Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Siste Hendelser

Velkommen til Rockovery Innlandet 2019

Publisert: 25.09.2019 13:17

Rockovery Innlandet er et musikkarrangement med bedringsprosesser og livsmestring i fokus, der vi skal nyte musikk, engasjement og samhold! 

Les mer

Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Publisert: 07.10.2019 18:51

Hva er viktig for brukere og pårørende? Sagatun Brukerstyrt Senter og Mental Helse Hedmark er opptatt av hva som skjer med «pakkeforløpene» som skal innføres innen psykisk helse og rus, og hvordan brukere og pårørendes interesser og rettigheter blir ivaretatt. Vi inviterte derfor til en temakveld 28.05.19 og vi deltar på implementeringskonferanse den 17.10.19. 

Les mer

Innlandet Recoveryskole

Publisert: 02.10.2019 08:33

Her kan du lese om kurstilbudet i Innlandet Recoveryskole, høsten 2019. 

Les mer

Gi tid

Publisert: 02.10.2019 09:07

Gi deg/god tid

Vend deg

mot meg

med åpent ansikt

Når du er tilstede i oss

får jeg

god

tid

Anne Kristine Bergem

Les mer

Brukerstyret 2019-2020

Publisert: 18.09.2019 10:23

Dette er brukerstyrets møtekalender, og du er hjertelig velkommen til å komme på møtene.

19.08.19 kl. 1000-1130

09.09.19 kl. 1000-1130

07.10.19 kl. 1000-1130

21.10.19 kl. 1000-1130 Arbeidsmøte

28.10.19 kl. 1000-1130 Arbeidsmøte

04.11.19 kl. 1000-1130

25.11.19 kl. 1000-1130 Jul

06.01.20 kl. 1000-1130

03.02.20 kl. 1000-1130

02.03.20 kl. 1000-1130

30.03.20 kl. 1000-1130

27.04.20 kl. 1000-1130

11.05.20 kl. 1000-1130 Arbeidsmøte

25.05.20 kl. 1000-1130

01.06.20 kl. 1000-1130

10.08.20 kl. 1000-1130 Arbeidsmøte

17.08.20 kl. 1000-1130 Arbeidsmøte

Årsmøte i Brukerstyret blir avholdt 19.08.20 kl. 1200-1330

 

Les mer

Ny flott tur til Pellestova

Publisert: 12.09.2019 11:55

Tirsdag 10. september var det igjen duket for en ny overnattingstur til Pellestova på Øyerfjellet i regi av Kulturnettverket Hedmark. Vi var 20 stykker fra Sagatun som dro, og ble møtt av ca 30 andre fra andre deler av distriktet, nok en gang et veldig bra oppmøte!

Les mer

Selvstyrkingskurs Solli aktivitetshus i Nittedal

Publisert: 18.09.2019 12:13

 " Brukermedvirkning er helt essensielt på veien mot tilfriskning, og tilbake til livet"

 

Les mer

Selvstyrkingskurs i samarbeid med Blaarud Møteplass og kulturstue

Publisert: 18.09.2019 12:01

Tror du selvstyrkingskurs kan være noe for deg? Her kan du lese om hvilke erfaringer andre har gjort med kurset. 

Les mer

Psykisk helse og rus på dagsorden i valgkampen

Publisert: 01.09.2019 18:30

Mandag 9. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Har du bestemt deg for hva du skal stemme? 

Les mer

Temakveld for pårørende: Pårørenderettigheter

Publisert: 04.09.2019 14:09

" Taushetsplikten er ikke til hinder for å lytte til pårørende"

Les mer

Samling på Bikuben i Harstad

Publisert: 13.09.2019 13:32

De regionale brukerstyrte sentrene (Bikuben, KBT, Vårres, Sagatun, Vestavind og ROM-Agder) hadde en felles samling for alle sentrene på Bikuben i Kvæfjord i slutten av august 2019.

Les mer

En takk til Brukerstyret 2018-2019

Publisert: 18.09.2019 13:14 Les mer

Betydningen av fysisk aktivitet og friluftsliv

Publisert: 20.06.2019 14:31

Det å komme seg ut å få noen gode opplevelser er en kraftsalve rett inn i kroppen! 

Les mer

Recoveryverksted - Levekår og utenforskap

Publisert: 06.11.2018 12:36

«Godt at Sagatun fins, dere jobber med det vi har kjent på kroppen. Viktig og få hjelp til å få økonomien på plass, når du mister jobben sliter det veldig på den psykiske helsen». Dette var et av utsagnene på recoveryverkstedet den 28.03.19. hvor vi var 22 deltakere.

 

Les mer

Selvstyrkingskurs sammen med Vestavind Brukerstyrt Senter i Sandnes

Publisert: 20.05.2019 15:11

«Allerede dag to på kurset hadde jeg en «Eureka»-opplevelse"

Les mer

Å vokse som menneske

Publisert: 07.05.2019 14:00

«Å vokse som menneske» var overskriften på seminaret som Enhet for Kultur og helsefremmende arbeid, divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet (Kulturenheten) og Sagatun Brukerstyrt Senter (Sagatun) inviterte til 29.april.

Les mer

Recoveryverksted- Arbeid og aktivitet

Publisert: 09.05.2019 14:15

Denne dagen var det fokus på hvordan arbeid og aktivitet kan være en del av en recoveryprosess. 

Les mer

Selvstyrkingskurs samarbeid med Mental Helse og MAIsenteret i Lørenskog

Publisert: 26.04.2019 13:59

« Som en verdifull bevisstgjøring, generelt når det gjelder alle temaene. Som verdifullt å bruke/høre min egen stemme.»

Les mer

Selvstyrkingskurs i Våler

Publisert: 05.04.2019 10:57

«Det viktigste jeg har lært er det å si ifra. Gjøre avmakt til mestring.» 

Les mer

Selvstyrkingskurs på Blaarud

Publisert: 15.03.2019 09:30

«Det er viktig med god kommunikasjon mellom begge parter. Det å forstå og bli forstått»

Les mer

Selvstyrkingskurs i samarbeid med Fontenehuset Gjøvik

Publisert: 05.03.2019 10:02

" Empowerment gir stolthet!" Er du nysgjerrig på om selvstyrkingskurs kan være noe for deg?

Les mer

Musikkterapi på Sagatun og Blaarud

Publisert: 05.09.2018 14:53

Musikkterapi er et nytt recoverybasert tilbud på Sagatun og på Blaarud. Du kan lese mer om prosjektet her. 

Les mer

Prosessledere i Verktøykassa for Brukermedvirkning

Publisert: 25.02.2019 12:31

Høsten 2018 ble det avholdt kurs i prosessledelse på Hamar. Her kan du lese mer om kurset og om deltakernes erfaringer. 

 

Les mer

Selvstyrkingskurs Stangehjelpa Aktivitetshus Meierigården

Publisert: 13.02.2019 10:27

"Jeg har blitt rakere i ryggen og «tøffere i trynet» etter kurset, mer selvstendig i forhold til eget ansvar og andres ansvar. Har lært mye om bevisstgjøring og hva det bidrar med i min hverdag og utfordringer"

Les mer

TPS fagmesse på Høgskolen i Innlandet,

Publisert: 13.02.2019 10:29

Sagatun deltok på Fagmessen på Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) for 3. års studenter på barnevern, sosionom og vernepleie-utdanningene, den 07.02.19 på Lillehammer. 

Les mer