Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Siste Hendelser

Vi bygger bro mellom fag og erfaring

Publisert: 25.11.2021 11:15

Sagatun Brukerstyrt Senter har gjennom et samarbeid med Høgskolen Innlandet og FoU-gruppen “Samproduksjon i forskning» hvor brukermedvirkning har stått i fokus, utviklet et kurs i nettopp «Samproduksjon i forskning». De har invitert inn Forskningsprosjekter der det er aktiv bruk av medforskning. Kurset er bygget på en type modell for «learning by doing».

Les mer

«Resilliente borgere i et resillient samfunn»

Publisert: 10.11.2021 10:14

Sagatun Brukerstyrt Senter i samarbeid med LPP og RIO inviterte til foredrag med Peder Kjøs og påfølgende politisk debatt i Hamar Teater, torsdag den 04.11.21 kl. 18.00 – 20.30. Tema for kvelden var: «Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk etter pandemien – hvordan skal vi møte utfordringene? Hva mener sentrale politikere?»

Les mer

Brukerstyret 2021 - 2022

Publisert: 13.09.2021 14:03

Dette er det nye Brukerstyret for 2021 - 2022

Les mer

«Ingenting om oss – uten oss. Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus»

Publisert: 20.10.2021 13:45

Vi håper på bred deltakelse på konferansen og at mange sender inn sitt bidrag. Der er fristen 01.11.2021. 

Les mer

Med hjertet i halsen

Publisert: 13.10.2021 11:25

Søndag 10. oktober fikk vi oppleve en magisk konsert i Vang kirke, der Solheimkoret hadde invitert musikkgruppa på Sagatun til en felles konsert i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.

Les mer

Fikk livet tilbake gjennom kunst og maling

Publisert: 11.10.2021 13:49

«Kunst ibor en skjult psykososial verdi, en kommuniserer på en annen måte».

Les mer

Nasjonal konferanse for Recovery 2022

Publisert: 22.09.2021 13:10

Invitasjon til å sende inn bidrag til Nasjonal konferanse for Recovery i februar 2022.

Les mer

Hvordan ansvar har gitt mening og god livskvalitet

Publisert: 21.09.2021 12:06

Anders og Evy deler sine historier om hva som har hjulpet dem i sine bedringsprosesser, på Recoveryverkstedet med tema "En introduksjon til recvoery".

Les mer

Flott minnemarkering av Sagatunbautaen

Publisert: 20.09.2021 14:28

Det var mange som møtte opp da Sagatun Brukerstyrt Senter i samarbeid med Erik Jocobsen, eier av Ankervillaen, og Jens Olai Jenssen, pressemann og forfatter, arrangerte en minnemarkering for bautaen som ble avduket for 120 år siden til minne om Hermann og Mix Anker. Hermann og Mix Anker var grunnleggerne av Sagatun, Norges første folkehøgskole. Konferansier var styreleder på Sagatun Brukerstyrt Senter, Tor Inge Martinsen, som ledet oss igjennom programmet.

Les mer

Brukerorganisasjonene trenger deg, trenger du oss?

Publisert: 21.09.2021 12:22

Som en del av Sagatun Brukerstyrt Senter sitt regionale arbeid arrangerte vi temakveld onsdag 8. september, med fokus på " Organisasjonsliv, påvirkning og fellesskap ". Med oss hadde vi ADHD Norge Innlandet, Mental Helse Hedmark, LPP Midt Hedmark og Rio Sør-Øst.

Les mer

Fellesmøtet avholdt med nye styremedlemmer

Publisert: 30.08.2021 13:35 Les mer

Stor mestringsfølelse og entusiasme!

Publisert: 30.08.2021 14:02

Sagatun Brukerstyrt Senter har i samarbeid med Tjenester for psykisk helse og rus i Hamar kommune og Sirahuset gjennomført en topptur til Hallingskarvet. Hovedmålet for turen var toppen på 1705 meter og at alle skulle ha en fin opplevelse i flott natur!  

Les mer

Årsmøte for Brukerstyret på Sagatun 2021

Publisert: 18.08.2021 17:46

Det var stort oppmøte på årets årsmøte for Brukerstyret på Sagatun 2021.

Les mer

Hyggelig og viktig politikerbesøk på Sagatun

Publisert: 18.08.2021 18:09

Psykisk helse og betydningen av lavterskeltilbud på dagsorden. 

Les mer

Sommeren på Sagatun

Publisert: 16.08.2021 14:21

«Dette har vært den fineste sommeren jeg har hatt»

Les mer

Rapport i Musikkterapi

Publisert: 07.07.2021 09:34

Vedlagt kan du lese en intern og ekstern rapport for musikkterapiprosjektet ved Sagatun og Blaarud 2018 – 2020. Den interne er ved Adrian Wangberg Seberg. Den eksterne rapporten er fra KoRus Øst om brukererfaringer fra prosjektet, den er skrevet av Malin Taihaugen.

Les mer

Storslått gave til brukerne fra Sanitetsforeningen

Publisert: 23.06.2021 08:55

Det var god stemning og stor glede da Sanitetsforeningen kom på besøk og overleverte en gave på kr 20 000,- til Sagatun Brukerstyrt Senter. 

Les mer

Oppsummering sommerferieturen til Osensjøen

Publisert: 28.06.2021 14:11

Turen til Skogskoia ved Osensjøen ble vellykket på alle måter!

Les mer

Recoveryverksted med tema fysisk aktivitet og friluftsliv

Publisert: 14.06.2021 12:37

"Det er en veldig god følelse når man har gjennomført en tur". 

Les mer

Årsrapport fra "annerledes-året" 2020

Publisert: 05.05.2021 14:16

Dette er vårt tilbakeblikk på annerledes-året 2020, hvor det meste måtte endres på grunn av koronapandemien. 
Klikk på det nederste bildet for å lese rapporten.

 

Les mer

Selvstyrkingskurs på Jæren

Publisert: 03.05.2021 14:03

Det ble et vellykket Selvstyrkingskurs på Tunet Brukertyrte Senter på Jæren.

Les mer

«Det sitter i veggene – jeg har kommet hjem»

Publisert: 10.03.2021 17:46

Dette er beskrivelsen Stine har av Sagatun, der hun forteller om en sterk tilhørighet og betydningen av å få lov til å være seg selv og bli respektert slik hun er. 

Les mer

Livsgledeprosjektet til Sagatun

Publisert: 23.02.2021 12:36

På Sagatun har vi som hovedfokus å motvirke ensomhet, angst og isolasjon. Vi tilbyr derfor deg som er godt voksen til å møtes og ha en sosial arena på kveldstid her på Sagatun og hvor en kan bruke hverandres egenskaper for å oppnå livsglede og føle på et sosialt fellesskap.

Les mer

Hvordan kan kreativitet brukes i egen bedringsprosess?

Publisert: 05.02.2021 17:33

«Det å dele egen historie, knytte bånd, utforske nye læringsarenaer sammen med andre – eller alene – fremmer en følelse av indre ro, som igjen øker skaperevnen og som gjør at en får mestringfølelse»

Les mer

Refleksjoner rundt Sagatun Brukerstyrt Senter

Publisert: 27.01.2021 09:46

«Du kan bare «være» i form av egen person, kaste maska, en trenger ikke «spille noen rolle» - som mange andre fordrer av deg. Det å komme inn døra på Sagatun gjør at jeg kan senke skuldre og være meg selv».

 

Les mer