Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Kommende hendelser

Pårørendekveld med tema pasient- og pårørendeopplæring

Publisert: 20.10.2019 21:18

Er du pårørende og ønsker å delta i et støttende fellesskap?

Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer i samarbeid med Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (Midt- Hedmark) til temakveld for pårørende.

 

Les mer

Recoveryverksted med tema kreativitet

Publisert: 16.10.2019 09:43

Velkommen til Recoveryverksted på Sagatun Brukerstyrt Senter torsdag 24. oktober.

Les mer

Lykkepillen. Film og debatt.

Publisert: 07.10.2019 18:42

Tirsdag 29 oktober kl. 18.00 setter Sagatun Brukerstyrt Senter, Mental Helse Hamar og Hamar kino opp filmen Lykkepillen med debatt etterpå. På Hamar kino sal 2.

Med filmen «Lykkepillen» ønsker vi å vise hva medisinering kan føre til og reise en debatt om forståelsen av psykiske vansker, behandling og medisinering i dagens samfunn.

Les mer

Halloween party!

Publisert: 06.10.2017 17:07

 Brukerstyret på Sagatun inviterer til Halloween party torsdag den 07.11.19 kl. 17.00 - 20.00. 

Les mer

Bowling

Publisert: 26.09.2018 12:11

Er du glad i Bowling? Fredag 15.11.19 kl. 14:30, skal vi spille Bowling, og hygge oss etterpå med pizza og drikke.

Les mer

Advent og jul på Sagatun

Publisert: 29.11.2017 08:47

Her får du en oversikt over hva som skjer på Sagatun før jul. Vi ønsker alle velkommen til ei travel og trivelig førjulstid! 

Les mer

Golf

Publisert: 05.06.2019 10:18

Sagatun deltar i prosjektet "Golf som terapi" i regi av Enhet for Kultur og helsefremmende arbeid i Sykehuset Innlandet og Atlungstad golf. 

Les mer

VIP Samarbeidet

Publisert: 29.08.2019 10:38 Les mer

Musikkverksted på Sagatun

Publisert: 29.08.2019 10:59 Les mer

Evaluering av de 6 regionale brukerstyrte sentrene

Publisert: 29.08.2019 13:10

Kraftsentre for brukermedvirkning? Var navnet teleforskning gav rapporten da de i 2015 evaluerte de da seks regionale brukerstyrte sentrene. Evalueringen var en bestilling fra Helsedirektoratet.  

Les mer

Rapport Knutepunkt for Recovery 2019

Publisert: 29.08.2019 15:23 Les mer

Kursplan for Verktøykassa for brukermedvirkning 2020

Publisert: 24.09.2019 12:42

Verktøykassa for brukermedvirkning holder selvstyrkingskurs og prosesslederkurs, i tillegg til at vi også tar på oss andre oppdrag. Se kursoversikt under

 

 

 

Les mer

Introduksjon tll Recoveryverksted på Sagatun

Publisert: 16.10.2019 10:50 Les mer