Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Knutepunkt for Recovery

Knutepunkt for Recovery

Recoveryverksted
Bildet er tatt fra planleggingen av Recoveryverkstedene som vi skal starte på Sagatun. På bildet er de som er ansvarlige for verkstedene Jan Kåre Hummelvoll, Berit Langseth(nestleder i brukerstyret) og Mariann Haukland. Vi er svært glade for å få med oss Jan Kåre Hummelvoll som er stor kapasitet på område og både kjenner historien til Recovery i Norge, er forfatter og har vært en av de store innen psykisk helsearbeid i nyere tid. Berit startet som bruker på Sagatun og har vært med som erfaringsformidler i den regionale ressursbasen på Sagatun. Hun har formidlet hvordan drømmer ble til virkelighet for henne og hva som har bidratt i hennes bedringsprosesser. Vi er svært glad for å ha med oss Berit  som en av de ansvarlige for Recoveryverkstedene.

Verkstedene gjennomføres i mars til oktober, og vil bestå av seks samlinger a 2 timer.

I samlingene vil første time benyttes til plenumsforelesning og andre time vil bestå av smågruppearbeid og plenumsdiskusjon knyttet til forelesningens tema. Temaer vi vi være innom er blant annet:Hva er Recovery? Statlige føringer og helsefremmende ideologi. Teori om opplevelse og sammenheng- og verdier knyttet til bedringsprosesser.  Recovery som personlig- relasjonell- spirituell- sosial prosess. Prinsipper for recoveryorienterte tjenester.

Målet er at deltakerne:

  • Får innsikt i dokumenterte og erfarte forhold som fremmer helse, opplevelse av sammenheng- og verdier som ligger til grunn for bedringsprosesser
  • Får økt kunnskap om Recovery som prosess
  • Og som praksis

 

TILBAKE DEL