Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Brukerstyret 2016 2018

Brukerstyret 2016 - 2017

Fredag den 16.09.16 ble det avholdt årsmøte i Brukerstyret. 

Leder Rune Lundquist ønsket velkommen til årsmøtet. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent. Mariann Haukland ble valgt til møteleder, Kim Nybakken og Kristian F ble valgt til tellekorps og Anne G og Irene L ble valgt til å underskrive protokollen. 

Rune leste oss årsberetningen for aktivitetsåret 2015 - 2016. Brukerstyret har lagt bak seg et år med svært stor aktivitet, der det har vært gjennomført 14 ulike aktiviteter som i alt 275 personer har deltatt på. Brukerstyret har avholdt 17 møter for planlegging og gjennomføring og representanter fra brukerne har deltatt på en rekke eksterne oppdrag.Årsberetningen ble enstemmig godkjent, samtidig som brukerstyret fikk stor applaus for sin aktivitet. 

Sigurd Ø redegjorde for regnskapet. Tallene er for 2016 hvor det har vært inntekter på kr 50998,- og utgifter på kr 52153,- Regnskapet ble enstemmig godkjent. Siden valg av brukerstyret ikke følger kalenderåret, ble det vedtatt at det skal avholdes et utvidet Brukerstyremøte i forbindelse med arbeidet med årsregnskap og budsjett på nyåret. Møtetidspunkt legges inn i årshjulet til Sagatun.

Så var vi kommet til valg av nytt brukerstyret. Berit Langseth kommer tilbake som leder for brukerstyret, etter å ha sittet ett åt som nestleder. Styret består av følgende personer: 

  • Leder: Berit Langseth.
  • Nestleder: Robert S.
  • Styremedlemmer: Kristian L, Christin og Steffen Thorbjørnsen.
  • Varamedlemmer: Stig Lillehaug og Irene L.

Som avslutning på møtet takket Rune Lundquist for seg som leder for Brukerstyret. Daglig leder Kårhild Husom Løken delte ut blomster og takket det gamle styret for et godt samarbeid og for god innsats og stort engasjement for Sagatun, og ønsket det nye styret lykke til. 

BILDEGALLERI

TILBAKE Del