Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Sagatun er som en stor familie

Vil du jobbe sammen med oss?

Kom i gang hos oss!

Er du ivrig på å komme i gang med en aktivitet i hverdagen, eller ser du etter en jobb? På Sagatun kan du få arbeidspraksis og/eller frivillig kontakt. Vi på Sagatun Brukerstyrt Senter tilbyr arbeidstrening med frivilligkontrakt, der du sammen med oss har en målsetting å bli mer aktiv i eget liv. Her får du får prøvd ut egen arbeidsevne og kommet i gang med noe som kan interessere deg. Du blir en del av hverdagen hos oss og får en attest med deg for en eventuell jobb videre, eller kanskje videre utdanning.

Sagatun Brukerstyrt Senter kan vise til mange som opplever mestring i eget liv etter de har startet opp hos oss, og som «tar tilbake» egen hverdag med å være aktiv deltager her med oss. Les mer under arbeidstrening. 

Ledige stillinger lyses også ut her. Vi har nå ledig stilling som koordinator og kursleder i Verktøykassa for brukermedvirkning med søknadsfrist 14.02.2020. 

TILBAKE DEL