Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Evalueringer

Sagatun er som en stpr familie2

På denne siden vil du finne evalueringer som er gjort om tilbudet på Sagatun. 

Bruker Spør Bruker. Gjennomført i 2017. På Sagatun er vi opptatt av å utvikle en recoveryorientert praksis som skal bidra til mestring og vekst, samt en bedre hverdag for den enkelte bruker. Sagatun gjennomførte derfor en brukerundersøkelse i 2017, med fokusgrupper basert på «Bruker spør Bruker». Metoden er utviklet på KBT-Midt Norge, som er et regionalt brukerstyrt senter i Trondheim. (www.kbt-midt.no)

Resultatet av undersøkelsen kan du lese om her: http://www.sagatun.no/admin/pages/edit/show/259 

TILBAKE Del