Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
thumbnail IMG 2738

Refleksjoner rundt Sagatun Brukerstyrt Senter

«Du kan bare «være» i form av egen person, kaste maska, en trenger ikke «spille noen rolle» - som mange andre fordrer av deg. Det å komme inn døra på Sagatun gjør at jeg kan senke skuldre og være meg selv».

 

Dette er en av mange uttalelser Anne Elise og Iren forteller om i forhold til sin bedringsprosess og viktigheten av Sagatun Brukerstyrt Senter. I dagens situasjon med restriksjoner har Sagatun betydd spesielt mye, det å ha en møteplass der en kan treffe likesinnede har gjort hverdagen deres betydelig lettere. De forteller om viktigheten av å ha kontakten med huset, selv om det har blitt noe redusert tilbud på grunn av utfordringene vi alle står ovenfor generelt i samfunnet vårt. Hvor mye det betyr at Sagatun har holdt oppe tross alt, og andre instanser har måttet lukke. Det å få en telefon, få mulighet til å melde seg på en aktivitet, ta del i online kurs med mer, har gjort at en føler seg inkludert og tatt vare på, bli sett og hørt. Dette har vært helt essensielt med tanke på å ikke føle seg ensom og bli isolert, og som har vært ekstraordinært i tiden vi lever i akkurat nå.

De forteller at det var først når de tok kontakt med Sagatun at de følte seg trygge. De fikk åpnet seg selv, ta i bruk sine styrker og ressurser, som ga håp og drømmer for fremtiden. De forteller at de har knyttet kontakter med mennesker de ellers ikke ville fått uten Sagatun.

Anne Elise forteller om hvor viktig Sagatun har vært for at hun har kunnet startet opp igjen i jobben sin etter en lang sykemelding. Det hadde hun ikke klart så raskt hvis hun ikke hadde fått den oppbackingen og støtten hun har fått her.

Iren forteller viktigheten av å ha Sagatun å gå til etter et opphold i helsevesenet, og det å møte likesinnede som ga energi og lysten til å kunne aktivisere seg her på huset, enn bare å ha fokus på sykdommen, som det lett blir i en institusjon.

«Begge opplever at deres recoveryprosess har gått fra å være passiv og ensom, til å bli sosialisert og føle på livsmestring og en aktiv hverdag»

De sier videre at «her føler en på likeverd og inkludering, det er ingen henvisning for å være en bruker av huset, en føler på et fellesskap der en kan møte likesinnede og at det ikke alltid er riktig med en fagperson som har meninger og synspunkter om hva som er best for en selv».

Sagatun sin betydning i samfunnet viser seg å være en viktig brikke der hjelpeapparatet ikke alltid strekker til, her blir en tatt med i aktiviteter som passer seg og som endrer en ellers passiv hverdag til å bli en aktiv deltager i et sosialt nettverk. Det er et viktig supplement til hjelpeapparatet der en kan finne igjen troen på seg selv og kjenne på gløden ved å bli med på aktiviteter og kjenne på mestringsfølelse.

De og mange andre forteller videre om hvor viktig det er at Sagatun har tatt kontakt per telefon, via teams og zoom i en ellers utfordrende tid vi er inne i, og det positive med dette at en kan nås på andre måter via den digitale plattformen. Det gjør at en kan se hverandre, prate, og at også flere kan nås.

I et samfunnsperspektiv fyller Sagatun en viktig rolle, det har vi sett i brukerengasjementet med alle leserinnleggene som har blitt skrevet, Anne Elise og Iren har med hver sine innlegg fortalt betydningen av Sagatuns eksistens, sammen med flere andre. De viser alle på hver sin måte et stort engasjement av viktigheten av et slik senter er for dem. Her er noen av utdragene som du kan lese mer om:

La Sagatun leve! - HA Debatt (h-a.no)

"Jeg har full forståelse at kutt må tas fra et sted, men jeg undrer meg over at det ofte må gå ut over noen av de mest sårbare her i samfunnet" - HA Debatt (h-a.no)

"Jeg trodde vi tilhørte og bodde i kommuner som virkelig ville satse på psykisk helse" - HA Debatt (h-a.no)

"Dersom Hamar kommune gjennomfører kuttene som er foreslått av kommunedirektøren tør jeg ikke tenke på konsekvensene for alle menneskene som på sikt vil miste sine tilbud" - HA Debatt (h-a.no)

Vil vi virkelig ha et samfunn hvor man sparker til de som ligger nede og tar fra de som har minst??

Jeg trenger Sagatun

Sagatun – et senter med mange stemmer

Flere har fått øynene opp for Sagatun etter leserinnleggene. Lysmarkering og samtale med ordføreren har vist engasjementet av hva senteret betyr for så mange, og hvordan det virker preventivt i forhold til nye innleggelser, rusavhengighet og isolasjon.

Dette har fått politikerne til å snu i forhold til kutt i støtte, og hvor vi ser enda sterkere hva vi betyr i en setting som koronaen har vist oss, og hvor vi på senteret har sett en enda større pågang på grunn av mer engstelse og da andre instanser har vært stengt helt ned. Og med dette har de også fått vist et ansikt som kanskje demper stigmaet og forhåpentligvis bidrar til mer åpenhet og inkludering.

Vi på Sagatun Brukerstyrt Senter må få takke alle som har vist hvor stor betydning senteret er for så mange med historiene deres, og hva dette forteller oss, og om hvor viktig det er for Sagatuns eksistens, og at tilbudet ikke blir stengt ned.

 

 

TILBAKE Del