Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Knutepunkt for Recovery

KNUTEPUNKT SAMARBEID

"Vi styrker brukere og pårørendes stemme". Knutepunkt for Recovery på regionalt og nasjonalt nivå.  De regionale brukers...

REGIONAL RESSURSBASE

Sagatun er et regionalt brukerstyrt senter og har virksomhetsområde i Hedmark og Oppland. Ressursbasen har som mål og st...

REGIONALT SAMARBEID

VIP-SAMARBEIDETVIP- samarbeidet er en fast møteplass hvor rådgivere innen psykisk helse og rus hos fylkesmannen i Hedmar...

PERSONLIG OG SOSIAL RECOVERY

Sagatun ønsker å legge forholdene best mulig til rette for at hver enkelt skal oppleve bedring, mestring, tilhørighet og...

KURS OG KOMPETANSE

Har dere planer om å starte et brukerstyrt senter?                       Sagatuns unike kombinasjon av brukerstyrt aktiv...

RECOVERYORIENTERTE TJENESTER

Det er behov for å utvikle recoveryforståelse i tjenestene, i utdanningene og til brukere og pårørende. Et satsningsområ...

UTDANNING OG FORSKNING

Høgskolen i Høgskolen i Hedmark«Forum for praksisnær forskning» Representanter fra Sagatun har siden 2009 deltatt i Foru...