Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
IMG 8524

Bruker spør Bruker

Dagfinn Bjørgen og Ingvild Kvisle fra KBT har nå gjennomført Bruker spør Bruker her på Sagatun.

Det har vært gjennomført i alt seks fokusgruppeintervju, med representanter fra samarbeidspartnere og nåværende og tidligere brukere. Resultatet fra gruppesamtalene blir nå skrevet ut, analysert og nedskrevet i en rapport som vil bli lagt fram på en dialogkonferanse her på Sagatun, i september. 

Dagfinn og Ingvild gir honnør til de som har stilt opp! Uten dere blir det ingen undersøkelse. Vi har fått veldig mange gode refleksjoner, både om hva som er bra og hva som kan forbedres på Sagatun. Alle har vært delaktige på en konstruktiv måte. Daglig leder, Kårhild Husom Løken vil også takke alle som har stilt opp til intervju. Hun gleder seg til rapporten kommer og sier at den vil bli viktig for hvordan tilbudet på Sagatun skal utvikles videre. 

Første halvdel av september blir det en samling/dialogkonferanse her på Sagatun rundt resultatet, og hvordan vi kan jobbe videre for et bedre recoveryorientert senter. Det blir fremlagt en foreløpig rapport på dette tidspunktet, og som på et litt senere tidspunkt vil bli trykt opp, samt at det vil bli lagt ut en digital versjon på nett, som blir tilgjengelig for alle.

Vi takker Dagfinn, Ingvild og alle deltakerne for godt arbeid!

Les mer her: Brukerundersøkelse på Sagatun

 

TILBAKE Del