Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
IMG 8525

Resultatet av "Bruker spør Bruker" legges frem!

Torsdag den 7. september kl. 09.00 - 15.00, inviterer vi til Dialogkonferanse, der vi vil få framlagt resultatene fra undersøkelsen "Bruker spør Bruker" og så diskutere hva resultatene betyr for dagens og morgendagens tilbud på Sagatun.  

Dialogkonferanse "Bruker spør Bruker"

På Sagatun er vi opptatt av å utvikle en recoveryorientert praksis som skal bidra til mestring og vekst, samt en bedre hverdag for den enkelte bruker. Sagatun gjennomførte derfor en brukerundersøkelse i juni, med fokusgrupper basert på «Bruker spør Bruker». Metoden er utviklet på KBT-Midt Norge, som er et regionalt brukerstyrt senter i Trondheim. (www.kbt-midt.no)

Nå inviterer vi til dialogkonferanse for at vi skal få vite hva brukere og samarbeidspartnere mener om tilbudet på Sagatun. På dialogkonferansen er det nettopp dialogen som er det viktigste, det å snakke om hva resultatene betyr og hvordan vi skal utvikle Sagatun videre. Det er derfor så viktig at så mange som mulig av våre brukere og samarbeidspartnere vil være med denne dagen.

 

Resultatet legges frem:

Det var Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle fra KBT som gjennomførte undersøkelsen her på Sagatun, og det er de som kommer for å legge fram resultatene og diskutere dem med oss.

Vi begynner kl. 09.00 og holder på til klokken 15.00. Det blir godt med pauser underveis, kaffe, frukt og lunsj. Alt er gratis for de som deltar på dialogkonferansen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Av hensyn til bevertning vil vi gjerne vite om du kommer. Send en mail eller ring til Kårhild på karhild@sagatun.no eller 97978456. Det ligger også liste på Sagatun som du kan skrive deg på.

 

Informasjon om Bruker Spør Bruker

Bruker Spør Bruker er utviklet for å involvere brukere i arbeidet med å oppnå kvalitetsforbedringer av ulike tiltak innen helse- og sosialetaten. Tidligere brukere av et helsetilbud får opplæring og tilegner seg kompetanse i en fokusgruppemetode. Deretter engasjeres de til å intervjue en tjenestes brukere om deres erfaringer og opplevelser. Resultatene fra disse intervjuene blir grunnlag for dialogmøter mellom tjenesten og brukerne, med den hensikt å oppnå en felles virkelighetsforståelse, og avdekke muligheter til forbedring. BSB-undersøkelser kan variere i omfang, målgruppe og problemstilling, og de er blitt gjennomført i kommuner, bydeler, helseforetak, ambulante team og treffsteder over hele landet. Mer informasjon finner du på nettsiden: http://kbtmidt.no/index.php/nb/hva-vi-tilbyr/bruker-spor-brukerere

 

TILBAKE Del