Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
thumbnail IMG 4275

«Ingenting om oss – uten oss. Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus»

Vi håper på bred deltakelse på konferansen og at mange sender inn sitt bidrag. Der er fristen 01.11.2021. 

Nå er vi godt i gang med arbeidet med å arrangere den første nasjonale konferansen for Recovery i februar 2022! Konferansen i februar heter «Ingenting om oss – uten oss. Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus». Vi som står bak konferansen i februar er Erfaringssentrum, De regionale brukerstyrte sentrene og NAPHA, i nært samarbeidet med Universitetet i Sør-Øst Norge ved Bengt Karlsson, Tidsskrift for psykisk helsearbeid og en rekke instanser fra bruker- og pårørendefeltet og fra fag-, kompetanse- og forskningsfeltet.

Vi håper på bred deltakelse på konferansen og at mange sender inn sitt bidrag. Der er fristen 01.11.2021. For nærmere informasjon se: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/

TILBAKE Del