Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Bilde av Karhild og Solrun3

Ingenting om oss uten oss

Nasjonal konferanse for Recovery er et resultat av et bredt samarbeid mellom organisasjoner som vil sette menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse på dagsorden.

Heading konferanse2

 

Programmet for konferansen nærmer seg klart. Kårhild fra Sagatun Brukerstyrt Senter og Solrun fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA ser fram til en innholdsrik konferanse 16.-17. februar!

Melder du deg på før 1. januar, får du billett til Early Bird-pris.
Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus. Dette skal vi gjøre over et 10-års perspektiv. Vi ønsker oss levende konferanser som preges av deltagelse og medvirkning – hvor kultur, kunst og musikk også er sentrale elementer.

Den første konferansen finner sted på Gardermoen 16. – 17. februar 2022.

Nettside: www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/

Nedenfor kan du klikke på videoinnslag fra Kårhild og Solrun:

TILBAKE Del