Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
happiness 824419

Bli med på høstens Recoveryverksteder!

Tema og dato for Recoveryverkstedene er:
”En introduksjon til recovery” Dato: 31.08.2022
”Kreativitet” Dato: 21.09.2022
”Tilhørighet og identitet” Dato: 26.10.2022
”Empowerment og brukermedvirkning” Dato: 23.11.2022

På Recoveryverkstedene presenterer vi fag- og erfaringskunnskap om de ulike temaene.
Deretter er det walk & talk og refleksjonsgrupper, der vi deler tanker og erfaringer om
hva som kan bidra til mestring og bedring i eget liv.
Det blir også musikalske innslag med musikere fra Sagarockers.

Recoveryverkstedene holdes fra kl 10.00 til kl 14.00 på Storhamarstuene på Domkirkeodden.
Det blir også streamet til aktivitetshus, brukerstyrte sentre
og andre grupper som ønsker å delta. Dere får tilsendt lenke ved påmelding.
Deltakelse med kaffe, frukt og baguett er gratis.

Spørsmål kan rettes til Kårhild Husom Løken på e-post karhild@sagatun.no, eller på telefon 97978456.
Sett av datoene. Nærmere invitasjoner kommer!

Velkommen til en inspirerende dager på Domkirkeodden!

TILBAKE Del