Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
painting 20401

Bli med på Recoveryverksted i tema kreativitet 21.09.22

På Recoveryverkstedene presenterer vi fag- og erfaringskunnskap om kreativitet. Deretter er det walk & talk og refleksjonsgrupper, der vi deler tanker og erfaringer om hva som kan bidra til mestring og bedring i eget liv. Det blir også musikalske innslag.

Program for dagen:

• 10:00 - 10:10 Velkommen v/ Kristin
• 10:10 - 10:30 faglig innlegg v/ Berit
• 10:30 - 10:35 Musikkinnslag v/ Jeanette
• 10:35 - 10:45 Pause
• 10:45 - 11:00 Brukererfaring v/ Geir og Hege
• 11:00 - 11:15 Brukererfaring v/ Liv og Evy
• 11:15 - 11:25 Musikkinnslag v/ Geir
• 11:25 - 12:10 Lunsj
• 12:10 - 12:45 Walk`n talk
• 12:45 - 14:00 Refleksjon og oppsummering

Recoveryverkstedene holdes fra kl 10.00 til kl 14.00 på Storhamarstuene på Domkirkeodden.
Det blir også streamet til aktivitetshus, brukerstyrte sentre og andre grupper som ønsker å delta. Dere får tilsendt lenke ved påmelding.

Deltakelse med kaffe, frukt og baguett er gratis.

Spørsmål kan rettes til Kristin Høines på e-post kristin@sagatun.no, eller på telefon 481 84 573.

Velkommen til en inspirerende dag på Domkirkeodden!

TILBAKE Del