Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
couple 2618046

Hvordan ivareta seg selv som pårørende

Mange pårørende har store omsorgsoppgaver i hjemmet, og av og til klarer man ikke ta godt nok vare på seg selv.

På  Pårørendekafé 26.10 kl. 17-20 på Storhamarstuene snakker vi om hva man har rett på som pårørende, og hvor man kan få hjelp.

Det blir bevertning og kaffe/te. Gratis inngang.

Stine Bekkemellem og Berit Enemo har gruppen denne kvelden.

Påmelding til Berit på mob: 95856951

Velkommen!

TILBAKE Del