Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
20170316 111252 2

Lansering av recoveryrapporten "Skipper og los på samme skute"

Torsdag 16.03.17 var en spennende dag for oss på Sagatun, da lanserte vi recoveryrapporten vår "Skipper og los på samme skute", i fullsatt sal på Statens hus. Kårhild Husom Løken daglig leder ved Sagatun ønsket velkommen og ledet dagen. Dan Viggen og Christina Nordby Jacobsen trollbandt salen med nydelige egenkomponerte sanger og musikk.  Ragnhild Krogvig Karlsen fra NAPHA var til stede og skrev en artikkel med tittelen "Bør bli pensum i psykisk helsearbeid"(klikk på lenken).

Sagatun "Jobber for å styrke brukerstemmen" og Rapporten har fokus på hva Recovery innebærer og hva som bidrar til bedring og mestring sett fra et brukerperspektiv. 

Vårt bidrag til de viktigste bedringsfaktorene er:

  • Å ha mot og vilje til endring
  • Å være verdsatt og respektert
  • Å erkjenne problemene
  • Å søke og kjenne fellesskap
  • Å styre eget liv
  • Å være i god hjelpende relasjon
  • Å oppleve livet som meningsfylt

Et lite utdrag fra slutten av rapporten: Hva er verdigrunnlaget for en brukerorientert praksis? Det er å bli møtt med respekt og at man blir sett på som en likeverdig person; å stimulere håp om at man kan bli bedre. Videre dreier det seg om å få tilbake troen på seg selv og egne ressurser og muligheter gjennom mestringsopplevelser. Billedlig talt ønsker brukerne «å være skipper på egen skute». Å være skipper på egen skute er brukerstyring i praksis. Tiden er moden for at sykdomsmodellen får mindre plass og at en sosial, bedringsorientert og helhetlig modell legges til grunn for behandling og oppfølging (dvs. brukerstyring med helsepersonell-medvirkning). Men rapporten har vist at også skippere trenger en los når farvannet er ukjent og urent.

Vi hadde aldri kunnet lage en slik rapport uten aktiv deltakelse fra brukerne og samarbeidspartnere som har deltatt inn med egne erfaringer i rapporten. Tusen takk til dere alle sammen. Med oss i dette arbeidet har vi hatt professor Jan Kåre Hummelvoll, som i alle år har vært en viktig bidragsyter til faglig utvikling av virksomheten på Sagatun gjennom sin jobb på Høyskolen i Hedmark, avdeling for psykisk helse og rus. Det var nødvendig å få med brukernes synspunkt fra planleggingsfasen og vi spurte brukerstyreleder Berit Langseth om hun ville være med som en av tre verksmestere.

Dagen var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark ved rådgiver inne rus Arild Bækkevold, Nasjonalt Kompetansesenter ROP ved Morten Brodahl og Sagatun Brukerstyrt Senter ved Kårhild Husom Løken, Berit Langseth og Mariann Haukland.  

 

 

 Sagatun "Jobber for å styrke brukerstemmen" og Rapporten har fokus på hva Recovery innebærer og hva som bidrar til bedring og mestring sett fra et brukerperspektiv. 

 

 

Her kan du lese rapporten i sin helhet:

thumb7330

 

BILDEGALLERI

TILBAKE Del