Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Bilde empowerment

Recoveryverksted 24.11.2021 Hva er empowerment og hvordan kan du bruke det i egen bedringsprosess?

Tema på Recoveryverksted onsdag den 24.11.21 er empowerment.
Vi vil presentere litt teori om empowerment og dele erfaringer fra noen
med egenerfaring om hva empowerment har betydd for dem.
Det blir også musikalske innslag med musikere fra Sagarockers.

Program for dagen:
• 10.00 – 10.40: Velkommen til recovery
   verksted. Styrke, kraft og makt;
   introduksjon til empowerment.
   v/Kårhild Husom Løken.
• 10.50 – 11.30: Hva har empowerment
   betydd i mitt liv? v/Anders Mortensen med flere
• 11.30 – 12.00: Lunsj
• 12.00 – 12.30: Walking and talking
• 12.30 - 14.00 Refleksjonsgrupper og
   oppsummering.

Sted: Recoveryverkstedet holdes på Storhamarstua på Domkirkeodden.
Det blir også streamet og sendt på ZOOM til aktivitetshus, brukerstyrte senter
og andre grupper som ønsker å delta. Dere får tilsendt lenke ved påmelding.

Påmelding til Kårhild Husom Løken på e-post karhild@sagatun.no, telefon 97978456
eller på liste på Sagatun innen fredag den 19.11.2021.

Deltakelse med kaffe, frukt og baguett er gratis.

Velkommen til en inspirerende dag på Domkirkeodden!

TILBAKE Del