Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
man 731900

Recoveryverksted i tema Håp Hvordan bruke dette i egen recoveryprosess?

Tema på Recoveryverksted onsdag den 6. april er HÅP. Vi vil presentere ulike teorier om håp, og dele noen egenerfaringer om hva håp har hatt av betydning i egen recoveryprosess. Professor Emeritus Jan Kåre Hummelvoll vil belyse tema håp fra et faglig perspektiv, og Rune Lundquist fra et erfaringsperpektiv.

Program for dagen:
• 10.00 – 10.10:
   Velkommen til recoveryverksted.
• 10.10 - 10.50 Ulike perspektiver på håp v/
   Professor Emeritus Jan Kåre Hummelvold.
• 10.50 – 11.05 Pause
• 11.05 - 11.45 Hvilken betydning har håp hatt
   i mitt liv? v/Rune Lundquist med flere.
• 11.45 – 12.25 Lunsj
• 12.25 – 12.45 Walk and talk.
• 12.45 – 13.45 Refleksjonsgrupper
   med presentasjon.
• 13.45 - 14.00 Oppsummering og avslutning.

Recoveryverkstedet holdes på Storhamarstuene på Domkirkeodden. Det blir også streamet og sendt på ZOOM til aktivitetshus, brukerstyrte senter og andre grupper som ønsker å delta. Dere får tilsendt lenke ved påmelding.

Det blir servert Kaffe, frukt og baguett, som er gratis. Musikkinnslag av Sagarockers.

Påmelding til Kårhild Husom Løken på e-post karhild@sagatun.no, telefon 97978456 eller på liste på Sagatun innen fredag den 01.04.22.

Velkommen til en inspirerende dag på Domkirkeodden!

 

TILBAKE Del