Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
chime

Recoveryverksted introduksjon til Recovery

15/09/2021 Kl. 10.00

Hva er Recovery og hvordan kan du bruke det i egen bedringsprosess?

Hvordan kan du bruke Recovery for å få et bedre liv?

Mariann Haukland og Rune Lundquist vil gi en innføring i Recovery og sin forståelse av begrepet.
Anders Mortensen og Evy Kristin Hoel som har brukt tilbudet på Sagatun en periode, vil dele erfaringer fra egne bedringsprosesser.

Program for dagen:
Kl 10.00 – 11.30 
Hva er Recovery og hvordan kan det forstås og brukes?
kl 11.30 – 12.15: Lunsj
kl 12.15 – 12.45 Walking and talking – refleksjon om temaet
kl 12.45 -14.00 Refleksjon og oppsummering

Tid: onsdag 15.09.2021 KL. 10.00 - 14.00
Sted: Storhamarstuene på Domkirkeodden
Servering: Kaffe, frukt og lunsj.

Påmelding til Mariann Haukland på e-post mariann@sagatun.no, telefon 45 83 59 22, arrangement facebook, eller på liste på Sagatun innen fredag den 11.09.2021.

Forbehold ut fra lokale smittevernregler.

Velkommen til en inspirerende dag på Domkirkeodden!

TILBAKE Del