Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
THIME

Recoveryverksted - hva er Recovery og hva kan det bety i en bedringsprosess?

19/09/2019 Kl. 10.00 - 14.00

Vil du lære om hva Recovery er, og hvordan du kan bruke det til å styrke deg selv? 

Da håper vi du melder deg på Recoveryverksted på Sagatun torsdag den 19.09.19. Morten Brodahl som jobber som erfaringskonsulent i Nasjonal Kompetansetjeneste for rus og psykiske lidelser (NK-ROP), er invitert til Sagatun for å gi en innføring i Recovery og sin forståelse av begrepet, samt dele sine erfaringer fra egen bedringsprosess. 

Tilhørighet, håp, identitet, mening og empowerment er noe av det vi vil fokusere på i dette recoveryverkstedet. Det blir som vanlig introduksjon til begrepet og deling av erfaringer i refleksjonsgrupper. Vi skal også gå en tur i Ankerskogen og gjennomføre øvelsen "Walking and talking". 

Lunsj kan kjøpes til kr 40,- 

Velkommen til en lærerik dag på Sagatun Brukerstyrt Senter!

Påmelding innen mandag 16.09.19 til Kårhild Husom Løken på e-post: karhild@sagatun.no eller på liste på Sagatun. 

 

TILBAKE Del