Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
IMG 7751

Recoveryverksted på Sagatun 11. mai, med tema empowerment

I hvilken grad har jeg innflytelse på mitt eget liv og hvor mye bestemmer jeg selv? 

Må jeg bare henge med og følge andres leveregler og holdninger, og bli vant til at andre tar styringen? Dette og mange andre tanker ble tatt opp og diskutert når Sagatun hadde sitt recoveryverksted med tema empowerment i går, torsdag 11. mai. Du kan velge å si "jeg kan ikke gjøre noe med det", "det et bare slik jeg er". En kan føle på skam på at en ikke er god nok, og at egen stolthet blir knekt, og at det er riktig at andre "skal" ta styringen i sitt eget liv. Da er det viktig å spørre seg: "Er jeg ikke aktiv og kompetent nok"? Jeg kan ta i bruk de ressursene jeg har, jeg er god god nok som jeg er, jeg kan få til det jeg vil, og føle på tillit og at det er godt nok. Jeg kan tenke at jeg helst ikke vil synes, og som ingen ser, eller jeg kan føle stolthet på at jeg får til ting, og kan føle på god energi.

En kan ta på seg en offerrolle, eller en kan velge å komme seg ut av det, det er kun en selv som kan gjøre noe med det, en har ansvar for eget liv, og spørre om en vil ha det slik. Det er en treningsjobb å gjøre endringer i sitt eget liv. Det handler om å komme seg ut av komfortsonen, en må starte med seg selv, og se det i sammenheng med andre, med omgivelsene, på et systemnivå og i et samfunnsnivå. Det være seg inni en selv, i blant andre, familie, venner, jobb, og i blant samfunnet vi lever i. Og føle seg som en likeverdig samfunnsborger.

En må bestemme seg for å ikke "stikke" av i eget liv, og ikke ta et valg - er også et valg. 
Empowement handler nettopp om dette; "å ta makten tilbake i eget liv".

BILDEGALLERI

TILBAKE Del