Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Recovery7618 yousaidwedid

Recoveryverksted: "You Said - We Did"

Vi har gått igjennom tilbakemeldinger fra "Bruker spør bruker" og sett på hva som har blitt gjennomført, hva som er i utvikling og hva som kan forbedres.

Recoveryverksted 7 juni med tema: « you said-we did»

Dette recoveryverkstedet handlet i hovedsak om hvordan vi på Sagatun kan gjøre senteret til en enda bedre plass ved å finne forbedringspotensiale. Sagatun hadde “bruker spør bruker” undersøkelse I 2017, for å få vite hva de som bruker senteret synes om tilbudet.

Vi har systematisert tilbakemeldingene om hva folk synes om Sagatun og delt det opp i kategoriene:

  1. Mottak
  2. Informasjon
  3. Inkludering og samarbeidspartnere
  4. Akrtiviteter
  5. Frivillighet og recovery
  6. Sosialt
  7. Mulige tiltak

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger og sitater. Når en skal utvikle noe må en se på utfordringer, men også se på det som er bra.

Mot slutten av dagen gjorde vi en "walk and talk" der to og to personer gikk en runde ute og diskuterte rundt spørsmålet: Hva mener du er det viktigste for Sagatun fremover, for at tilbudet skal gi gode muligheter for mestring og bedring for flest mulig?

Vi oppsumerte svarene og kom fram til blant annet:

- Fortsette og gjøre den gode jobben vi gjør, brukere og ansatte i fellesskap.

- Viktig å markedsføre Sagatun slik at flere får nytte av tilbudet.

- Invitere samarbeidspartnere inn til recoveryverksteder.

- Utdype "brukerstyrt" og mulighetene i det, også til helt nye brukere.

 Helt overraskende kom Arild Bækkevold, rådgiver innen rus og psykisk helse innom senteret med en gledes nyhet. At Sagatun brukerstyrtsenter har fått midler til ansettelse av en musikkterapaut. Dette kommer til å forbedre potensialet til musikktilbudet vi har her på Sagatun.

 Recovery7618 Arild

 

TILBAKE Del