Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Bilde6

Velkommen til Recoveryverksted "En introduksjon til recovery"

Hva er recovery og hvordan kan du bruke det i egen bedringsprosess for å få et bedre liv?

Dette og mer vil vi diskutere denne dagen.

Program for dagen:
• 10.00 – 11.30: Hva er Recovery og
hvordan kan det forstås og brukes?

• 11.30 – 12.15: Lunsj

• 12.15 – 12.45 Walking and talking
– refleksjon om temaet

• 12.45 -14.00 Refleksjon og
oppsummering

Mulig vi blir overrasket med kulturelt innslag i løpet av dagen!

Mariann Haukland og Rune Lundquist vil gi en innføring i Recovery og sin forståelse av begrepet recovery.
.
To av brukerene av tilbudet på Sagatun, vil dele erfaringer fra egne bedringsprosesser.

Sett av datoen 31.august. Påmelding til Mariann Haukland på e-post mariann@sagatun.no,
telefon 45 83 59 22, eller på liste på Sagatun innen fredag den 26.08.2022.

Adresse: Storhamarstuene på Domkirkeodden, Strandvegen 98, 2315 Hamar

Deltakelse med kaffe, frukt og baguett er gratis.

Velkommen til en inspirerende dag på Domkirkeodden!

TILBAKE Del