Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Parorendekafe3

Aktiviteter for pårørende høsten 2019

03/12/2019 Kl. 18.00 - 20.00

Er du pårørende og ønsker å delta i et støttende fellesskap? Vi fortsetter og møtes til pårørendekafe første tirsdag i måneden. I tillegg vil vi holde tre temakvelder for pårørende denne høsten. 

 

 PÅRØRENDEKAFE SAGATUN Klokken 18:00-20:00

6 august (tirsdag). Tema: I møte med deg selv. Hvordan reagerer du? Hva gjør deg godt? Hvordan snakker du til deg selv?

4 september (onsdag). Tema: Krav og grenser. Det er ikke alltid enkelt å vite hvilke krav en kan stille til den som sliter med psykiske helse/rusplager, eller at du også har rett til å si ifra og vektlegge egne behov.

8 oktober (tirsdag). Tema: Avhengighet /medavhengighet. Kan det bli for mye omsorg, og finnes det en grense?

5 november (tirsdag). Tema: Belastende følelser. Frykt, sinne, skam og skyldfølelse

3 desember (tirsdag). Tema: Sortering av tanker og følelser. Nyttige verktøy

 

TEMAKVELDER SAGATUN PÅRØRENDE Klokken 18:00- 20:30

 

27 august: Pasient og brukerombudet. Pårørenderettigheter.

22 oktober: Ressurssenter for pasient og brukeropplæring.

12 november: Korus Øst: « Kommunikasjon - Familiestøtte"

 

Se Sagatun sin facebookside for mer informasjon om temakvelder

 

Påmelding til temakveld: heidi.nilsen@sagatun.no. Temakveldene holdes på Sagatun.

 

Anbefalt og nyttig lesning for deg som er pårørende: «NÆR» Mestringsbok for pårørende (PIO senteret) og Pårørendeveileder (Helsedirektoratet).

 

Lurer du på noe rundt dette kontakt Heidi Bugge Nilsen. Epost: heidi.nilsen@sagatun.no /Tlf: 404 94 233 og/eller Steinar Frøseth- LPP- på tlf: 926 64 718

 

TILBAKE Del