Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Erfaringskonsulenter

Erfaringssentrum

Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer til nettverk for de som jobber med, eller ønsker å jobbe med egen erfaringskompetanse i Innlandet!

Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter piloterer et regionalt nettverk for erfaringskonsulenter på Innlandet. 30. mars hadde vi den første fysiske samlingen. Møtet ble ledet av erfaringskonsulent Rune Lundquist, ved Sagatun og styreleder i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen. Åtte erfaringskonsulenter fra ulike deler av Innlandet deltok på samlingen i går, og tilbakemeldingene fra samlingen var gode.
Bor du på Innlandet, er erfaringskonsulent, studerer for å bli erfaringskonsulent eller benytter Erfaringskompetanse aktivt i jobben din, men har en annen tittel enn erfaringskonsulent kan du også delta.
Du kan lese mer om samlingene på nettsidene til Erfaringssentrum.
Neste treff er digitalt og finner sted 27. april fra 13:00 - 14:30.
TILBAKE Del