Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
thumbnail IMG 3836

Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk etter pandemien – hvordan skal vi møte utfordringene? hva mener sentrale politikere?

04/11/2021 Kl. 18.00

«Vi mennesker har både ressurser og sårbarheter i oss –tiden framover vil kreve at vi har fokus på begge deler når vi skal håndtere konsekvenser av pandemien »

 

Sagatun Brukerstyrt Senter, i samarbeid med brukerorganisasjonene, inviterer
til foredrag med Peder Kjøs – med påfølgende politisk debatt.

Peder Kjøs var leder at Kjøsutvalget som ble nedsatt av regjeringen i mars 2021 for å vurdere konsekvenser av pandemien for psykisk helse i befolkningen og foreslå aktuelle tiltak for å møte utfordringene. Peder Kjøs vil presentere funn og anbefalte tiltak fra utvalgets rapport: “Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under pandemien. Utfordringsbilde og anbefalte tiltak».

• Rådet for psykisk helse ved Hege Helene Bakke vil holde et innlegg om psykisk helse og betydningen av lavterskeltilbud.
• Deltakere i debatten vil være Peder Kjøs sammen med sentrale politikere fra de største politiske partiene etter Stortingsvalget.

Debattleder er Tor Inge Martinsen, styreleder på Sagatun.

Tidspunkt: torsdag 4. november 2021 kl. 18.00-20.30
Sted: Hamar teater - Strandgata 23
Gratis inngang, musikalske innslag fra Sagatun og enkel servering.

Vi ønsker velkommen til en spennende og viktig debatt!

Spørsmål kan rettes til Mariann Haukland på tlf 45 83 59 22
eller Rune Lundquist på tlf 48 10 60 50

Dette er et samarbeid mellom Sagatun og brukerorganisasjonene.

TILBAKE Del