Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
hands 1926415

Messe for håp

01/04/2020 Kl. 18.00

"Messe for håp" er en gudstjeneste som strømmes på Den norske kirkes facebook-kanal 1. april kl 18:00. Messen blir også tilgjengelig på Youtube, og vil være tilgjengelig gjennom påsken.

 

Messe for håp er en messe for de som nå kjenner på meningsløshet og håpløshet. For de som har erfaring med å kjenne at livet ikke er verdt å leve. For de som savner å tilhøre et fellesskap. Mange som allerede har det vanskelig sliter ekstra nå. Dette ønsker vi å løfte frem i Messe for håp. Samarbeidet rundt Messe for håp startet i kjølvannet av Ari Behns bortgang i romjulen, der flere aktører i Hamar hadde et ønske om å løfte fram håpet i møte med meningsløsheten og håpløsheten. Biskop Solveig sier i sin preken at «vi trenger håp og kjærlighet for å håndtere tanker og følelser, spesielt i de tunge stundene». Dette blir ekstra viktig når vi nå opplever at livet er annerledes og kan oppleves kaotisk. 

Gudstjenesten strømmes på Den norske kirkes facebook-kanal 1. april kl 18:00. Messen blir også tilgjengelig på Youtube, og vil være tilgjengelig gjennom påsken.

Messe for håp er et samarbeid mellom: Sagatun Brukerstyrt Senter, Sykehuset Innlandet - Divisjon psykisk helsevern, Hamar kommune, LEVE-Hedmark, Mental Helse Hedmark, Landsforeningen for pårørende, CRUX – Hamartiltakene, Kirkens SOS, Hamar domkirke menighet og biskopen i Hamar bispedømme. 

 

TILBAKE Del