Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
bilde3

Pårørendekafè

17/12/2020 Kl. 17.30 - 19.30.

Velkommen til pårørendekafe på Storhamarstuene torsdag den 17.12.2020 kl. 17.30 - 19.30. Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer i samarbeid med Landsforeningen for pårørende (Midt- Hedmark) til pårørendekafe. 

Det å være pårørende til noen som sliter med psykiske helse og/eller rusutfordringer kan oppleves utfordrende både følelsesmessige og praktisk. På pårørendekafeen er ment å være et støttede felleskap med fokus på det å være pårørende til noen som har psykisk helse- og/eller rusutfordringer. Der vil du møte andre som er i samme situasjon som deg slik at man kan støtte hverandre og lære av hverandre. Pårørende som har deltatt på pårørendekafeer tidligere har kommet med innspill på ønskede temaer, informasjon og foredrag som kan bidra til økt mestring i hverdagen, og som vi vil ta tak i videre. 

Vi vil fremover møtes en gang i måneden der vi tar opp ulike temaer knyttet til det å være pårørende. 

Pårørendekafe Sagatun er i samarbeid med Landsforeningen for pårørende Midt-Hedmark.

Vi avholder treffet på Storhamarstuene på Domkirkeodden, grunnet smittevern. Deltakelse er gratis.

Denne gangen blir det juleavslutning med gløgg og pepperkaker. Ta med Mestringsbok.

Her er litt informasjon om hva vi gjorde den 21.10.2020 Klokken 17:00-19:00 

  • Leder for LPP Midt Hedmark Steinar Frøseth ønsket velkommen, og takket for godt oppmøte.
  • Cecilie B. Kinde ved Sagatun innledet med en presentasjon av seg selv, og sin bakgrunn.
  • Runden gikk så rundt bordet, og viktige temaer som det å være i en nær slektsrelasjon med brukere som har utfordringer med psykiatri og rus ble hovedtema for denne kvelden.
  • Det ble drøftet problemstillinger vedrørende aktuelt lovverk, manglende informasjon til pårørende i kontakt med psykiatri/rusfeltet, og hvilke belastningstraumer som kan oppstå for pårørende som står i vanskelige roller over lang tid.

For mer informasjon og beskjed om du kommer kontakt Cecilie Bergseng Kinde ved Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar, Tlf: 404 94 233 og/eller Steinar Frøseth LPP Midt- Hedmark. Tlf: 926 64718. 

Grunnet smittevern trenger vi også påmelding. Max 12 deltagere pr. Kurskveld. 

Storhamarstuene ligger på Domkirkeodden, på nedsiden av Hamardomen. 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

TILBAKE Del