Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Parorendekafe7

Pårørendekafe

04/06/2019 Kl. 18.00 - 20.00

Er du pårørende og ønsker å delta i et støttende fellesskap? 

                                         

Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer sammen med Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (Midt- Hedmark) til pårørendekafe.

Det å være pårørende til noen som sliter med psykiske helse og/eller rusutfordringer kan oppleves utfordrende både følelsesmessig og praktisk. På kafeen på Sagatun- et støttede fellesskap- vil vi ha fokus på deg som pårørende, og du vil møte andre som er i samme situasjon som deg. 

Tirsdag 05.03.19 møttes 12 pårørende på Sagatun. Steinar fra LPP informerte kort om hva LPP kan bidra med ovenfor pårørende. Det ble også informert om en informativ og nyttig bok "Nær, Mestringsbok for pårørende" som kan bestilles fra PIO (Pårørendesenteret i Oslo). Boken kan brukes som oppslagsverk, gi deg gode perspektiver og hentes fram når du har behov for det.

Som utgangspunkt for kveldens samtale og refleksjon delte en pårørende av egen historie. Tema for historien var kommunikasjon og grenser, og hvordan det å bli bevisst måten man snakker sammen på kan resultere i positive og konstruktive endringer. Både for den det gjelder, men også for en selv som pårørende. Vi var også inne på hvordan taushetsplikten kan oppleve som begrensende. Sist ble håpet løftet frem som en viktig faktor for å kunne stå i vanskelige situasjoner. Pårørendes opplevelse av kvelden og tema var positive, godt å komme sammen med andre som står i lignende situasjoner, se nye perspektivet, ikke føle seg alene, og det å ha et fast møtepunkt der jeg som pårørende er i fokus. 

Sagatun og LPP arrangerte pårørendekafe på Sagatun før jul- Et pusterom i julestria. Steinar Frøseth innledet med å informere om LPP og hvordan de jobber med pårørendearbeid. Underholdning for kvelden ble utført av Christina N Jacobsen som sang og spilte på piano, og som skapte en god atmosfære. Arrangementet pusterom i julestria kom i gang ved at Sagatun i samarbeid med LPP ønsker å legge til rette for at pårørende skal få mulighet til å komme sammen for å kunne styrke og støtte hverandre. 

Tilbakemeldinger og innspill fra pårørende om deres behov for et støttende fellesskap og møteplass handlet blant annet om viktigheten av å ha et sted å kunne måte andre som er i samme båt. Det å ha en møteplass kan også bidra til å forebygge ensomhet, bygge motstandskraft og bli til et sosialt fellesskap som kan fremme at pårørende i større grad mestrer hverdagen. Å utvikle mestringsstrategier for hvordan man som pårørende best kan ivareta seg selv ble også vektlagt som viktige behov og ønsker for et støttende fellesskap. Pårørende hadde også mange temaer som kunne være aktuelle når det gjelder å få økt kunnskap om som pårørendes rettigheter og plikter, bivirkninger av medisiner, pasient og brukerombudet, kosthold og psykisk helse, tilbud i kommunen og DPS og hvordan disse samarbeider med pårørende for å nevne noen.

Det å være pårørende kan oppleves som strevsomt både emosjonelt og praktisk. I tråd med det som kom frem av behov og innspill fra pårørende i kveld, vil Sagatun og LPP arrangere pårørendekafe på Sagatun fremover.

Vi vil fremover møtes en gang i måneden der vi tar opp ulike temaer knyttet til det å være pårørende.

Datoer for pårørendekafe på Sagatun vil i første halvår av 2019 være tirsdager:

05.03.19 Klokken 18:00-20:00

-07.05.19 Klokken 18:00-20:00

04.06.19 Klokken 18:00-20:00

Gratis kaffe/te, og noe å bite i.

 

For mer informasjon kontakt: Bugge Nilsen ved Sagatun Brukerstyrt Senter, Tlf: 404 94 233 og/eller Steinar Frøseth LPP Midt- Hedmark. Tlf: 926 64 718.

 

 Sagatun Brukerstyrt Senter finner du i Sagatunveien 47 A. 2317 Hamar

 

 Vi ønsker alle hjertelig velkommen

BILDEGALLERI

TILBAKE Del