Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Parorendekafe5

Pårørendekveld med tema pårørenderettigheter

27/08/2019 Kl. 18:00- 20:30

Er du pårørende og ønsker å delta i et støttende fellesskap?

 

Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer i samarbeid med Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (Midt- Hedmark) til temakveld for pårørende.

I kveld kommer Sandra Fahre (Rådgiver) fra Pasient og brukerombudet i Hedmark og Oppland å snakker med oss om Pårørenderettigheter.

 

 

Det å være pårørende til noen som sliter med psykiske helse og/eller rusutfordringer kan oppleves utfordrende både følelsesmessig og praktisk. I kafeen på Sagatun- et støttede fellesskap- vil vi ha fokus på deg som pårørende, og du vil møte andre som er i samme situasjon som deg.

 

Vi lagt opp til en dialogbasert temakveld der Fahre vil holde innlegg, men også ha tid å snakk med oss og svare på generelle spørsmål om teamet. Det vil ikke bli mulighet til å ta opp enkeltsaker, men Fahre kan kontaktes direkte om ønskelig.

 

Gratis inngang og enkel bevertning.

 

For mer informasjon om Pårørendearbeidet på Sagatun sjekk ut nettsiden vår på: http://www.sagatun.no/.

 

Påmelding til:

Heidi Nilsen ved Sagatun Brukerstyrt Senter på tlf: 404 94 233

 

Velkommen til en interessant og lærerik kveld!

 

Hilsen

Steinar Frøseth,LPP Midt Hedmark og Heidi Nilsen, Sagatun

TILBAKE Del