Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
couple 2618043

«Samtykkekompetanse og involvering av pårørende»

23/02/2022 Kl. 17.00

«Samtykkekompetanse» eller «beslutningskompetanse» handler om brukerens evne til å forstå hva en faktisk sier ja til.

Hva når bruker ikke kan ivareta egne interesser og behov?

Dette er tema for denne kveldens "Pårørendekafé".

Det er krevende å være pårørende når man opplever å ikke bli informert eller tatt med på råd.

Vi har fått en jurist fra Pasient og brukerombudet i Innlandet til å komme og holde et innlegg om dette viktige temaet.

  • Tid: onsdag 23 februar kl. 17-20
  • Sted: Storhamarstuene 

Det blir rom for spørsmål og debatt.

Enkel bevertning, kaffe/te.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

For mer informasjon og påmelding, kontakt Cecilie B. Kinde, Faglig rådgiver ved Sagatun på mobil: 45419164

TILBAKE Del