Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
Sandra Fahre LPP2

Temakveld for pårørende: Pårørenderettigheter

" Taushetsplikten er ikke til hinder for å lytte til pårørende"

Som et ledd i pårørendearbeidet på Sagatun, og samarbeidet med LPP Midt Hedmark ble det den 27.08.19 arrangert pårørendekveld med tema pårørenderettigheter.

Med oss hadde vi seniorrådgiver/jurist Sandra Fahre fra Pasient og- brukerombudet i Hedmark og Oppland (bildet) som kom å holdt innlegg om rettigheter du har som pårørende, etterfulgt av dialog med de som deltok på temakvelden.

Det som kom frem som viktig og et savn hos pårørende knyttet til temaet var det å bli informert, få kunnskap, bli involvert, medvirke og få være en ressurs i behandling og/eller oppfølging, vite hvor man skal henvende seg for å få hjelp, og det å bli ivaretatt som pårørende. Mange pårørende kan også ha behov for ulike former for helsehjelp for å ivareta egen helse.

Folk kom langveisfra for å delta på pårørendekvelden. Med oss var også en fagperson fra ressurssenteret for pasient- og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet.  Tilbakemelding på kvelden var felles enighet om at det er viktig å komme sammen som pårørende og fagpersoner, få informasjon og kunnskap, få tid å snakke sammen, og dele av erfaringer kan bidra til styrke i hverdagen. 

Vi takker alle som møtte, og spesielt Sandra Fahre for sin kunnskap og tilstedeværelse. 

Pasient og brukerombudet skal arbeide for å pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet, samt bidra til bedre kvalitet, for å bedre kvaliteten i tjenestene. Pasient- og brukerombudet kan du ta direkte kontakt med, og det er gratis. 

 

Minner om ny temakveld for pårørende i oktober. Sjekk linken under for mer informasjon

http://sagatun.no/ressursbasen/samhandlingsarenaer/aktiviteter-for-parorende-hosten-2019/

 

Har du spørsmål knyttet til pårørendearbeidet på Sagatun?

Kontakt Heidi Nilsen, heidi.nilsen@sagatun.no / Tlf: 404 94 233

TILBAKE Del