Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

For brukere /pårørende

Verktøykassa for brukermedvirkning er et opplæringsverktøy basert på empowerment som skal bidra til å lære opp og styrke enkeltpersoner og grupper i brukermedvirkning. Verktøykassa retter seg både mot ansatte i hjelpeapparatet, mot brukerorganisasjonene og mot enkeltmennesker som har erfaring med å slite med rus/psykiske vansker.

Innholdet i Verktøykasse for Brukermedvirkning er utviklet av brukere og fagfolk i felleskap. Derfor vet vi også noe om hvilke utfordringer ulike mennesker står overfor både på individ- og systemnivå og hva som fremmer god psykisk helse. På grunn av nettopp dette er kursene våre tuftet på opplevelsesbasert læring og dialog, Brukerforum viser vei.

 

TILBAKE DEL