Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Kurstilbud

Verktøykassa for brukermedvirkning har kompetanse på brukermedvirkning, brukerstyring, kommunikasjon, Empowerment og Recovery sett fra brukerperspektivet.

Verktøykassa for brukermedvirkning er et opplæringsverktøy basert på empowerment som skal bidra til å lære opp og styrke enkeltpersoner og grupper i brukermedvirkning. Kursene kan tilpasses etter behov for å styrke brukere og tjenesteytere i hva som er god medvirkning sett fra et brukerperspektiv. Våre kursledere har brukererfaring og verktøykassa er utviklet i samarbeid mellom fag- og brukererfaring.

Målsetningen med våre kurs er likeverdig samarbeid, god kommunikasjon, reell medvirkning og gjensidig respekt. En annen målsetning er bred deltakelse av personer med brukererfaringer i kommuner, foretak og i samfunnet Verktøykassa retter seg både mot ansatte i hjelpeapparatet, mot brukerorganisasjonene og mot enkeltmennesker som har erfaring med å slite med rus/psykiske vansker.

Innholdet i Verktøykasse for Brukermedvirkning er utviklet av brukere og fagfolk i felleskap. Derfor vet vi også noe om hvilke utfordringer ulike mennesker står overfor både på individ- og systemnivå og hva som fremmer god psykisk helse. På grunn av nettopp dette er kursene våre tuftet på opplevelsesbasert læring og dialog.

Vi har egne selvstyrkings og prosesslederkurs.

Høres dette ut som noe for deg? Ta gjerne kontakt:

Cecilie Bergseng Kinde

Faglig Rådgiver

Sagatun Brukerstyrt Senter

Epost: cecilie@sagatun.no. Tlf : 45419164

post@sagatun.no

 

 

 

 

TILBAKE Del