Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Prosesslederkurs

Prosesslederkurs

Er du opptatt av likemannsarbeid eller vil du bidra til å styrke medlemmer i din brukerorganisasjon? Prosesslederkurset i Verktøykasse for Brukermedvirkning retter seg mot deg som har brukererfaring fra psykisk helse- og rusfeltet. For å kunne gå prosessleder kurset, må du ha et avklart forhold til egen helse, og de utfordringer du måtte ha stått ovenfor. Bakgrunnen for dette er at målet med kurset, er å gi deg opplæring i å lede en gruppe. Mennesker med forskjellige utfordringer krever at du som prosessleder har evnen til både å sikre trygghet i gruppa, lede øvelser og samtidig ikke lar egne erfaringer påvirke deg.

Det å være prosessleder krever derfor at du har evnen til å legge til side egne utfordringer, og er trygg på deg selv. I prosesslederkurset skal du aktivt delta slik at du lærer deg de ulike øvelsene. Øvelsene er utviklet for å inkludere alle, styrke tryggheten i gruppen og sørge for at lave stemmer også høres. Øvelsene er i stor grad praktiske som har til hensikt å styrke selvbildet, spontanitet, kommunikasjon, refleksjon osv.

Målet med kurset er å utdanne prosessledere som kan bruke materialet i verktøykassa. Som godkjent prosessleder i verktøykassa kan du sammen med en annen prosessleder, danne Empowerment grupper. Verktøyet er ment og styrke enkeltmennesker slik at de kan ta en aktiv rolle i eget liv, organisasjoner og brukerstyrte miljøer.
Verktøykasse for brukermedvirkning er utviklet for å styrke brukermedvirkning på alle nivåer.

Siden brukermedvirkning handler om samarbeid kan dette materialet også brukes i opplæring av fagpersonell. Materialet i verktøykassa legger vekt på personlig og kollektiv styrking. Gjennom kurset vil du lære om Empowerment, kommunikasjon og brukermedvirkning på individnivå og systemnivå.

Kursets varighet er fordelt over 3 samlinger på 3 dager, med 14 dagers mellomrom.
Høres dette ut som noe for deg? Ta gjerne kontakt slik at vi kan sette opp et kurs.

Synes du dette virker spennende, men er usikker på om du har lyst,
eller mulighet til å være prosessleder? Da kan kanskje selvstyrkingskurs noe for deg!

TILBAKE DEL