Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
unity 1917780

Selvstyrkingsgruppe

I forrige uke startet vi opp en selvstyrkingsgruppe her på Sagatun. Den bygger på at alle har deltatt på et selvstyrkingskurs i regi av verktøykassa for brukermedvirkning.  

Gruppen er leder løs, men settes i gang og får oppfølging om det måtte trengs, av verktøykassa for brukermedvirkning. Empowerment i praksis. Arbeidet i gruppen bygger på å hente ressurser fra et erkjent problem. Målet er å endre innsikt til å mestre det som er vanskelig, utvikle personlige ressurser og ha god livskvalitet på tross av det som er vanskelig og utfordrende. Det handler om å ha en aktiv deltakerrolle og ikke en passiv mottakerolle. Alle som er deltakere må delta aktiv, engasjerer seg, og ha et felles mål om å se framover og ta tak i de iboende ressurser den enkelte besitter. Gruppe deltakerne  setter selv rammene for  hvordan treffene skal foregå og hva som skal ligge til bunn for en god empowerment prosess.

TILBAKE Del