Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Selvstyrkingskurs

Selvstyrkingskurs

Selvstyrkingskurset går over 4 dager fordelt på 2 samlinger med 14 dagers mellomrom.

Her vil du få en innføring i temaene Empowerment, kommunikasjon og brukermedvirkning på individ og systemnivå. Det fokuseres på øvelser som har til hensikt å øke selvtillit, spontanitet og grensesetting for seg selv og kommunisere dette til andre.

Målsetningen med kurset er å tilføre den enkelte et verktøy som:
• Styrker enkeltindividet slik at man blir mer bevist sine rettigheter og plikter
• Kan brukes for å få tilbake mestringsfølelsen
• Kan øke spontaniteten, slik at man blir aktiv deltagende i eget liv
• Kan bidra til at man tar kontroll over eget liv
• Gir økt selvinnsikt, slik at man kan sette grenser for seg selv, og i forhold til andre.
• Respektere andres grenser

Hva kreves av deg som deltaker
Det kreves ingen forberedelser eller forkunnskaper for å delta på selvstyrkingskurset.
Kurslederne har ansvar for lede både teoretisk innføring, øvelsene og deltagerne gjennom hele kurset. Kurset er lagt opp til at du som deltager er mest mulig aktiv i øvelsene, slik at du får best mulig utbytte av kurset. På første kursdag vil du få utlevert et ressurshefte, med informasjon om verktøykassa, brukermedvirkning, kommunikasjon og Empowerment.
Ressursheftet er et hjelpemiddel som gir en kort innføring i temaene, som kurset inneholder.

Ta kontakt dersom du synes dette høres interessant ut

TILBAKE Del