Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55
thumbnail IMG 2385

Selvstyrkingsgruppe Sagatun høsten 2022

Deltagere som gikk selvstyrkingskurs i vår, starter i høst opp selvstyrkingsgruppe mandag 29.08 kl. 13.00-15.00, biblioteket på Sagatun.

Det er fullt på denne gruppen.

Følg med utover høsten om det blir behov for å sette opp flere grupper!

  • Gruppen bygger på at alle har deltatt på selvstyrkingskurs ved Sagatun.
  • Gruppen bygger på den enkelte deltagers iboende ressurser
  • Gruppen bygger på en aktiv deltagerrolle, ikke passiv mottagerrolle
  • Gruppen bygger på åpenhet, men ikke mer enn gruppen selv vil eller er klare til.
  • Gruppen er lederløs, men settes i gang og får oppfølging fra Verktøykassa for Brukermedvirkning, Sagatun Brukerstyrt Senter.
  • Deltagerne har taushetsplikt og meldeplikt til hverandre.
  • Arbeidet i gruppa bygger på å hente ressurser fra at erkjent problem.
  • Målet med gruppa er å endre innsikt til å mestre det som er vanskelig, utvikle personlige ressurser, og leve godt på tross av utfordringer.

Kontaktperson ved Sagatun ved spørsmål er Cecilie Bergseng Kinde mob: 45419164 eller cecilie@sagatun.no

Selvhjelp Norge

TILBAKE Del