Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
ÅPNINGSTIDER
man-fre 08:00-15:30
KONTORTELEFON
62 50 97 55

Tilpassede kurs

Tilpassede kurs

Verktøykassa for brukermedvirkning har kompetanse på brukermedvirkning, brukerstyring, kommunikasjon, Empowerment og Recovery sett fra brukerperspektivet.

Verktøykasse for brukermedvirkning kan tilby kurs til:

• Brukerorganisasjoner/brukermiljøer
• Pårørendeorganisasjoner
• Tjenesteapparatet
• Attføringsbedrifter
• Undervisningsinstutisjoner

Kursene kan tilpasses etter behov og temaer som verktøykassa har som sitt virksomhetsområde. Målsetningen med våre kurs er Likeverdig samarbeid, god kommunikasjon, reell medvirkning og gjensidig respekt. En annen målsetning er bred deltakelse av personer med brukererfaringer i kommuner, foretak og i samfunnet

Høres dette ut som noe for deg? Ta gjerne kontakt slik at vi kan sette opp et kurs.

TILBAKE DEL